Ruuan huoltovarmuudesta on huolehdittava!

Suomi on edelläkävijä huoltovarmuudessa. Siitä huolimatta meilläkin on siinä vielä kehitettävää. Korona-aika ja Ukrainan sota ovat osoittaneet huoltovarmuuden tärkeyden.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että poikkeusoloihin tulee varautua. Tämä on turvallisuuskysymys.

Elintarvikehuollon tavoitteena on varmistaa elintarvikealan jatkuvuudenhallinta.

Lisäksi sen tehtävänä on turvata

riittävä alkutuotanto, elintarviketeollisuuden jalostuskapasiteetti sekä toimiva teollisuuden ja kaupan jakelujärjestelmä kuluttajille

vähittäiskauppaverkoston ja ruokapalveluiden toiminta.

Olen toiminut elintarvikehuoltosektorin alkutuotantopoolissa.

Hyvinvointivaltiosta ei saa tulla pahoinvointivaltio

Suomen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat maailman huippuluokkaa, kunhan sinne vaan pääsee. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Tyytymättömyyttä aiheuttaa liian pitkät odotusajat hoitoon pääsemiseksi sekä erilaiset hankaluudet saada edes yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

Korona-ajan patoutunut hoitovelka, henkilöstöpula sekä väestömme ikääntyminen haastavat terveydenhuoltoa. Pelkkä rahan lisääminen ei ratkaise näitä haasteita.

Tällä hetkellä päivystyksessä odottaa iso joukko potilaita osastohoitoon. Osastoilla odottaa potilaita kuntoutukseen tai jatkohoitopaikkaan. Ikäihmisiä on terveyskeskusten vuodeosastoilla odottamassa hoivapaikkaa. Kotona asuvat ikäihmiset eivät pääsee ajoissa lääkärille ja omaishoitajat väsyvät kun eivät saa riittävästi tukea.

Hyvinvoitialueuudistus tehtiin turvaamaan tasapuoliset ja riittävät palvelut kaikille. Näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Valtion osoittama rahoitus hyvinvointialueille on riittämätön ja melkein kaikki hyvinvointialueet joutuvat heti alkumetreillä laatimaan useiden kymmenien miljoonien sopeuttamistoimenpiteet.

Mikä sitten avuksi?

Tarvitsemme julkisen terveydenhuollon lisäksi yksityisten palveluiden tuottajia avuksi. Täydennetään palveluseteleillä mahdollisuutta päästä hoitoon. Ikäihmisten kotona asumisen tukemisen lisäksi tarvitaan lisää hoivapaikkoja.

Henkilöstöpula on suurinta sairaanhoitajien keskuudessa. Lisätään hoiva-avustajia, jotta sairaanhoitajat voivat keskittyä hoidollisiin tehtäviin ja avustajat avustaviin tehtäviin. Lisätään etävastaanottoja  ja liikkuvia palveluja. Ei panosteta seiniin vaan palveluihin.

Lisätään ennaltaehkäiseviä palveluja. Tehdään se yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Meillä on paljon yhdistyksiä, jotka mahdollistavat toiminnallaan terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluja.  

Työnantajien tulee lisätä työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä, jotta hoitoalalla työskentelevät jaksavat työssään ja alalle halutaan kouluttautua.

Ratkaisut ovat olemassa, nyt on korkea aika toteuttaa ne!

Leave a Comment