Leipää, lempeä ja lämpöä

Hyvinkääläinen luomuviljelijä Markus Eerola on kaksi kautta kaupunginvaltuustossa toiminut mies ja nyt ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa.

– Nyt on joka tasolla edessä suuria haasteita, ja haluan tarjota oman osaamiseni kansalaisten käyttöön, hän perustelee ehdokkuuttaan.

Knehtilän sukutilaa viljelevä Eerola on kokenut vaikuttaja muun muassa maatalouden kehittäjänä ja alan edunvalvojana. Hän toimii muun muassa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunnassa. 

– Yhteiskunnan kestävyys ja arjen turvallisuus pohjautuvat tiedostavaan kehittämiseen. Tavoitteenamme tulee olla energian ja ruoan tuottaminen ekologisesti ja taloudellisesti, mm. kierrättämällä paikallisia resursseja. Knehtilän tila kulkee tämän kehityksen tienraivaajana. Siellä on kehitetty kansainvälisestikin tunnustettu Agroekologinen symbioosimalli (AES).

– Mallissa tilamme viherlannoitusnurmet toimitetaan yhdessä lähitilojen hevosen- ja kananlannan kanssa kuivamädätyslaitokseen, jonka tuottama biokaasu myydään pääasiassa ajoneuvoihin sekä tilojen energiatarpeisiin.

Eerolan mukaan symbioosimallin hyödyt ovat kiistattomat. 

– Kun ravinnerikas mädätysjäännös palautetaan pelloille lannoitteeksi, se vähentää ravinnehävikkiä, eikä tarvitse hankkia kalliita ostolannoitteita. Kulut sekä päästöt vähenevät. Satokin paranee. 

Yritykset kehittävät ratkaisut

Ympäristö- ja ilmastoasioita pitkään seuranneena Markus Eerola on vakuuttunut siitä, että parhaat ratkaisut aihepiirin haasteisiin saadaan aikaan yritystoiminnalla.

– Yhteiskunnan säätelyäkin tarvitaan, mutta se ei oikein vie asioita eteenpäin. On ymmärrettävä, että maa- ja metsätalous koostuu prosesseista. Niitä ei pystytään mitenkään ohjaamaan ulkoa päin vaan asiat hahmotetaan paremmin kentällä.

Eerola omaa jo valmiiksi erittäin hyvät verkostot alan kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin.

– Maa- ja metsätalouteen liittyviä päätöksiä joudutaan tekemään aika heikolla pohjalla, koska päättäjillä ei ole riittävästi substanssia. Tässä pystyn tuomaan eduskuntaan lisää osaamista. 

Markus on luonnollisesti valmis yhteistyöhön eri tahojen kanssa, mutta hän näkee kokoomuksen itselleen parhaana kanavana vaikuttaa keskeisiin asioihin.

– Se on iso puolue ja myös johtava yrittäjyyspuolue. Kokoomuksen tapa etsiä ratkaisuja myös ekologisiin haasteisiin on minusta oikeanlainen. Asioihin vaikutetaan ovien sisäpuolelta, eikä esimerkiksi niin, että haetaan huomiota katuja sulkemalla.


Turvaa ja kulttuuria

Viimeisen vuoden aikana moni suomalainen on havahtunut turvallisuuskysymyksiin aivan uudella tavalla. Koronapandemian jälkikaiut ja Ukrainan sota ovat järkyttäneet jopa perusasioita.

Markus Eerola on jo pitkään katsonut turvallisuutta aitiopaikalta. Hän on toiminut kymmenen vuotta Huoltovarmuuskeskuksen alkutuotantopoolin puheenjohtajana.

– Järjestämme muun muassa monenlaisia harjoituksia erilaisten tilanteiden varalta. Jaamme myös kahden viikon välein eri toimijoille tilannekuvaa siitä, mitkä asiat ovat kriittisiä ja mihin olisi syytä varautua.

Kansanedustajaehdokas korostaa sitä, että maatalous koskettaa aivan jokaista kansalaista. Jos ruuantuotanto jossakin kohtaa tökkii, niin ollaan suurissa vaikeuksissa.

Jos ruokaa ei ole, niin asian vaikutukset voivat näkyä monella tavalla.

– Esimerkiksi globaali ruokapula voi aiheuttaa pakolaisaallon, joka tuntuu Suomessakin.  Tokihan meille työntekijöistä on pulaa. Tällaisessa tapauksessa suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen tulee ratkaista valtiollisesti ja on toki ratkaistavissakin.   

Perusarvojen mies

Markus Eerola elää uusperheessä Minna-vaimonsa kanssa. Avioparilla on kaksi yhteistä lasta ja leskeksi edellisestä avioliitostaan jääneellä Minnalla lisäksi kaksi. Kasvavan nuorison haasteet ovat tulleet tutuiksi arjessa. 

Markus kertoo edustavansa pitkälti perinteisiä arvoja. Hän pitää perheen merkitystä suurena.

– Näen sen luovan turvallisuutta monellakin tasolla. Jokainen toki sitten perustaa sellaisen perheen, kuin itse haluaa.

Kahden lukiolaisen isänä Eerola on huolestunut opetuksen kehityssuunnasta ja koulujen tilanteesta. Hän toivoo ryhmäkokojen pienenemistä, joka Hyvinkään peruskouluissa saatiinkin toteutumaan.

– Näin esimerkiksi erityisoppilaat selviytyvät koulussa paremmin.

Markus Eerola on mukana vaikuttamassa myös suuressa murroksessa olevassa sote-kentässä. Hän on vuoden alussa toimintansa aloittaneen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsen. Taloudellisten kasvupaineiden suitsiminen edellyttää ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan panostamista nykyistä määrätietoisemmin vähintään kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyönä. 

Kaikilla on tarve kuulua johonkin

Markus Eerola haluaa olla mukana rakentamassa kaikille turvallista yhteiskuntaa. Hän on seurannut huolestuneena katuväkivallan lisääntymistä eri puolella Uuttamaata.

– Ihminen etsii itselleen sosiaalista yhteisöä, oli se sitten positiivinen tai negatiivinen. Kyllä yhteiskunnan kaikilla tasoilla on oltava rakentava ja näkemyksellinen ote ja voimavarat yhteisöllisyyden kehittämiseen.

Työvoimaa Eerola haluaisi ikääntyvään Suomeen ehdottomasti lisää. Knehtilän tilallakin on saatu hyviä kokemuksia muun muassa ukrainalaisista ja virolaisista työntekijöistä. Olennaista on saada rinnakkaiselo sujumaan ja aktivoida kaikki mahdollinen tulevaisuuspotentiaali yhdessä kulttuuriamme rakentaen.

– Silloin kun motivaatio tehdä työtä on kunnossa, niin ihminen oppii kieltä ja kotoutuu luontevasti. Jos tuota motivaatiota ei löydy, niin kotoutuminen voi olla heikkoa. Jos tarjolla vain on, kulttuurisista välineistä saisi tällöin tukea identiteetin vahvistamiseen ja motiivin löytymiseen.

Turvallisuuspolitiikassa Markus Eerola kannattaa kokoomuksen noudattamaa linjaa. Hän näkee Nato-ratkaisun maallemme tässä tilanteessa oikeana. 

– Myös EU-jäsenyys tukee omalta osaltaan turvallisuuttamme. Idän uhka tässä tilanteessa olisi paljon suurempi, jos olisimme EU:n ulkopuolella.  Eurooppalaisiin arvoihin ja länsimaiseen demokratiaan pohjautuvan maan kehittäminen on arvokas tehtävä, jossa haluan olla mukana tulevaisuutemme rakentajana.  

Leave a Comment