Hyvinvointivaltioista uhkaa tulla pahoinvointivaltio

Valtio on ottanut ennätysmäärän velkaa ja rahaa on tuhlattu mitä erinäisempien asioihin. On asiallista kysyä, että onko hyvinvointi lisääntynyt näiden toimenpiteiden ansiosta. Olemme tuhlanneet tulevien sukupolvien rahoja ja samalla heidän edellytyksiään tulla toimeen. 

Suomalaisten elintaso ei valitettavasti ole viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kasvanut – ja se on mielestäni huolestuttavaa. Tarvitsemme lisää kasvua ja toimeliaisuutta. Emme halua elää maassa, missä työnteosta verotetaan niin paljon, että on houkuttelevampaa elää työttömyyskorvauksella kuin tehdä työtä. Aktiivisuudesta ei tule rangaista vaan siihen tulee kannustaa.

Suhtautuminen työntekoon ja vapaa-aikaan on muuttunut. Siksi pitää mahdollistaa kokopäiväisen työnteon lisäksi osa-aikaista työntekoa, niin että se on työntekijälle kannattavampaa kuin olla työttömänä. 

 Mitä jos voisimme ottaa muut Pohjoismaat kiinni, kuten Ruotsin, ja kasvattaa työllistymistä ja samalla myös elintasoamme?

Mielestäni valtion tuleekin ensisijaisesti mahdollistaa ihmisten onnistuminen ja aktiivisuus.  Poistetaan turhaa säätelyä ja työnteon esteitä, niin että työnteko kannattaa aina. Työn verotusta tulee laskea ja päästöjen, haittojen ja kulutuksen verotusta voidaan kiristää.

Valtion tehtävä ei ole holhota ja rajoittaa vaan tukea vaikean paikan tullen, mutta myös mahdollistaa onnistumiset.  Puretaan siis yhdessä aktiivisuuden esteitä ja tehdään Suomesta toimeliaisuuden luvattu maa ja turvataan hyvinvointi.

Leave a Comment